ISO 27001

ליווי וייעוץ באבטחת מידע במסגרת דרישות התקן ISO 27001 והכנה לקבלת התקן.

הרחבה

ניהול סיכונים

תהליך ניהול הסיכונים הינו תהליך המתחיל במיפוי נכסי הארגון וממשיך לאיתור פגיעויות וכשלים במערכות הארגון ואף במימד האנושי (Social Engineering ) ומסתיים במיקוד של ההשקעה באבטחת המידע על בסיס האיומים וסבירות הנזק לארגון

הרחבה

סקרי סיכונים

סקר סיכוני אבטחת המידע הינו אוסף של בדיקות טכנולוגיות ובדיקות של נהלי העבודה ומטרתו לאתר את החשיפות והפגיעויות לנכסי המידע של הארגון.

הרחבה

בדיקות חוסן

בבדיקות החוסן מאותרות תוך זמן קצר פרצות אבטחה אפלקטיביות ותשתיתיות, ולאחר סיום הבדיקה מתקבלת תמונת מצב על הפרצות הקיימות ודרכי הטיפול בהם.

הרחבה