נעם מנהל מערכות מידע

Home/נעם מנהל מערכות מידע

לכל מאן דבעי,

מי רעננה היא תאגיד מים המשמש את עיריית רעננה.

במסגרת צרכי אבטחת המידע נוצר צורך לבצע בדיקות אבטחה וחדירות לשרתי החברה.

חברת מדסק ביצעה סקר סיכונים מבוסס מתודולוגית SAINT, ומגוון בדיקות חוסן לשרתים ולתשתיות התקשורת.

הבדיקות כללו בין היתר ACTIVE DIRECTORY, שרתים פניימים ומסדי נתונים.

לאחר סיום הבדיקות, קיבלתי דוח מפורט, המציג ת כל פירוט הבדיקות

שבוצעו, הפגמים וההצעות לתיקון.

העבודה הייתה מקצועית, עם שירות ויחס אישי הרבה מעל למצופה.